משלוחים חינם לכל הארץ
חניה חינם

כתב אחריות

כתב אחריות אימובייל ישראל לרכישת מכשיר סלולר

לקוח/ה יקר/ה, אימובייל ישראל מברכת אותך על רכישת מכשיר הסמארטפון שברשותך ומודים לך שבחרת בנו, הנאתך מהמכשיר ומהשרות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים שיענו על ציפויותך ולהעניק את השירות הטוב ביותר, נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד, תתחדש/י.

1. תקופת אחריות :

אנו שמחים להעניק לך 12 חודשי אחריות למכשיר שברשותך, אחריות עבור סוללות/ סוללה ניידת, מטענים וכבל סנכרון הינה ל 6 חודשים, אחריות עבור מוצרים נילווים בערכה כגון: אוזניות הינה ל 30 יום ממועד הרכישה, תקופת אחריות כפי שמצוינת בחזית התעודה, החל מתאריך הרכישה, אחריות יצרן הינה בעבור המוצר שנרכש ועל שם הקונה בלבד אשר שמו מופיעה בתעודת אחריות יצרן, לא ניתן להעביר תעודה זו, מובהר בזאת כי החלפה או תיקון של רכיבי המכשיר בתקופת האחריות אינם מחדשים או מאריכים את תקופת האחריות למכשיר,

2. החלפת מוצרים ו/או זיכויים בתקופת אחריות:

במידה ותידרש אימובייל ישראל להחליף מכשיר במסגרת אחריות יצרן, יוחלף המכשיר לזהה לו או למוצר בעת תכונות דומות ללא התייחסות לתקופת זמן המכשיר היה בשימוש על ידי הלקוח/ה ו/או מחירו בעת הרכישה, המכשיר המוחלף לא יהיה חדש, אלה מהמלאי החברה אשר נועד למטרות אלו, במידה ותידרש אימובייל ישראל לזכות לקוח/ה בעבור המכשיר אשר רכש/ה הזיכוי יהווה חלק יחסי מסכום הקנייה מול תקופת השימוש במכשיר. מכשיר סמארטפון שלא מיבואן רשמי עלול לעבור רוט על מנת לספק את השפה העברית, במקרים מסויימים לא תינתן האפשרות לשדרג גרסאות מערכת עתידיות.

3. פירוט תנאי אחריות יצרן ומגבלותיו:

אחריות חלה על רכיבי חומרה בלבד אשר לא ניזוקו כתוצאה משימוש לקוי, נזק מים/שימוש מרושל ו/או משימוש שלא לפי הוראות אימובייל ישראל  או היצרן, במידה ועל פי בדיקת מעבדה נקבע כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחד הסיבות שלהלן, תהיה אימובייל ישראל פטורה מנתינת שירות במסגרת אחריות יצרן ורשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, חלקי חילוף, שילוח או החלפה:

כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המכשיר ללקוח

זדון או רשלנות חומרה מצד הלקוח כגון: זעזוע, נפילה, שבר, מכה, לחץ מופרז, חשיפה לנוזלים,

שינוי בתוכנת המכשיר או שימוש בתוכנת צד שלישי

שימוש ו/או החזקה של המכשיר בתנאים סביבתיים אשר מהווים סכנה לתפקודו ( חום, קור,לחות ), לרבות שימוש במכשיר בניגוד להוראות אימובייל ישראל והיצרן.

לא תחול אחריות במקרים של גניבה/אובדן או אובדן כללי של המכשיר תיקון שנעשה במכשיר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי אימובייל ישראל בנסיבות שאינן נובעת מהפרת התחייבותה של אימובייל ישראל.

הפרה של אחד הסעיפים לעיל מסירה את האחריות/אימובייל ישראל ומזכה את הלקוח בשלושה חודשי אחריות בלבד על תיקון שנעשה במכשיר תמורת תשלום.

4.פירוט הרחבה של סעיפים אשר מחריגים את תנאי אחריות יצרן:

אימובייל ישראל אינה אחראית להתאמת מכשיר ליעוד או מטרה מסוימת ולא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מאי התאמה כאמור, ההתאמה של המכשיר לפי צרכיו של המשתמש חלה עליו בלבד.
מדיניות פיקסלים: לוח תצוגת מסך המכשיר מיוצרת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומדויקת, עם זאת, לעיתים חלקים מסוימים במסך עשויים להיות חסרים או נקודות אור מסוימות לא יאירו, הדבר אינו מעיד על תקלה במכשיר, אחריות במקרה של פיקסלים שרופים תהיה במקרה של הופעה של 3 פיקסלים ו 2 מתוכם בצבע שונה ובמרחק של 1.5 ס”מ אחד מהשני,
לא תחול אחריות יצרן על מכשיר אשר בו הותקנה גרסת תוכנה השונה מזו אשר סופקה ללקוח על ידי אימובייל ישראל בעת הרכישה, עדכון גרסה מורשה לבצע על ידי אימובייל ישראל או מי מטעמה.
לא תחול אחריות יצרן על מסכי נגיעה ( למכשירים הרלונטיים ) בין אם מתקיימים חוסר רגישות למגע מלאה או חלקית, שכבת נגיעה על גבי מסכי LCD  הינה רכיב פסיבי ללא כל רכיב אלקטרוני נוסף ותפקודו הלקויה נובעת ישירות משימוש הלא סביר במכשיר כגון: זעזוע, מכה או הפעלת לחץ מופרז על גוף המכשיר.
לא תחול אחריות יצרן על תקלות אשר מקורן באיבוד חלקי ממערכת הפעלה כגון איבוד מספר סידורי ( IMEI  ) וחוסר יכולת לפרמט זיכרון פנימי של המכשיר, תקלות אלו נובעות מהתערבות תוכנתית במכשיר ו/או ישירות מנזק על רכיב זיכרון פנימי ( פלאש ) משימוש הלא סביר במכשיר כגון: זעזוע, מכה והפעלת לחץ מופרז על גוף המכשיר.
לא תחול אחריות יצרן על שחיקה טבעית של חלקי פלסטיקה, גומי ומתכת
לא תחול אחריות יצרן על שגיאות תפעוליות בגרסת התוכנה ( באגים ) אשר מפותחת ומסופקת על ידי יצרן המכשירו/או המשווק, ככל תיקון של תקלות מסוג זה יבואו לידי ביטוי בעת בו תשוחרר פתרון תוכנה על ידי היצרן בלבד.
לא תחול אחריות יצרן על כל נזק אשר יגרם משימוש בתוכנות ממקורות שונים בין אם נרכשו, הותקנו או הופעלו על ידי הצרכן או צד שלישי כלשהו.

5. ביצוע תיקונים ומועדים:

במהלך תקופת האחריות , מכשירים אשר נמסרו לתיקון במשלוח או בנקודת מכירה של אימובייל ישראל יתוקנו תוך 10-14 ימי עסקים מיום המסירה, חשוב לציין, ימי שישי, ערבי חג, חגים ושבתות לא יבואו במניין התקופה שבסעיף זה, במידה וקיימת למוצר אחריות יצרן בינלאומית וימסר המכשיר לטיפולו או לכל גורם רשמי אשר מייצג את היצרן בישראל תקופת הטיפול תיקבע על ידו בלבד ולא על ידי אימובייל ישראל ועלולה להיות ארוכה יותר ממזכר בכתב אחריות זה.
כל המוסר מכשיר סמארטפון לתיקון יקבל עדכון שותף משירות הלקוחות של אימובייל ישראל לגבי מצב התיקון ומועד המסירה כאשר מידע כזה יהיה זמין לו, מובהר בזאת כי העברת מכשיר סמארטפון לנקודת מכירה במשלוח ובחזרה ללקוח באחריותו ועל חשבונו. אימובייל ישראל לא תישא כל אחריות על תוכן המכשיר אשר נמסר לתיקון, מובהר בזאת כי על הלקוח לגבות את תוכן המכשיר לפני כל בדיקה, טיפול או תיקון שתבצע אימובייל ישראל במכשיר.
מכשיר שלא יאסף לאחר תיקון בתום 90 יום מיום ההודעה ללקוח יישאר בחזקת אימובייל ישראל.

6.הספקת מכשיר חילופי בעת מסירת מכשיר לתיקון

אימובייל ישראל אינה מתחייבת לספק בצורה מנדטורית מכשיר חילופי לעת הטיפול במכשיר במעבדה, על הלקוח לבצע בדיקה מול שירות הלקוחות האם קיים מכשיר חלופי עבורו, כאמור, אימובייל ישראל אינה מתחייבת לספק מכשיר חלופי, יצויין כי החברה מחזיקה ברשותה מלאי מכשירים חלופיים מצומצם וזאת על מנת לספק ללקוח את השירות הטוב ביותר, בכל מקרה לא יסופק מכשיר זהה אלה מכשיר אשר נועד לכך ונמצא במאגר מכשירים חלופיים הזמינים באותה העת, במידה ואכן סופק ללקוח מכשיר חלופי בעת התיקון יחוייב הלקוח להפקיד סכום כסף כפיקדון עבור המכשיר החלופי אשר יוחזר ללקוח בתום תקופת התיקון ובתנאי שהמכשיר החלופי הוחזק תקין ובמצב כפי שנמסר ללקוח.

7.ביטול עסקה

על פי תקנות הגנת הצרכן ( ביטול עסקה ) התשע”א 2010, ניתן לבטל עסקת רכישה עד 14 יום ממועד מסירת הטובין לצרכן ( יום הרכישה ) , ביטול עסקה מותנה בהחזרת המכשיר באריזתו המקורית כולל כל מרכיבי הערכה וללא כל סימן של שימוש, החזרת המכשיר לנקודת מכירה או במשלוח לצורך ביטול עסקה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח, על פי חוק, במקרים בהם מכשיר הסלולר עבר איקטוב והפעלה ראשונית/ חיבור לחשמל/הוצאת שיחה או כל פעולה דומה לא ניתן יהיה לבטל עסקה. 

מכשיר אשר מוחזר לצורך ביטול עסקה מועבר לבדיקת מעבדה, משך הבדיקה נע בין 3-5 ימי עסקים ולפי ממצאי בדיקה זו יקבע זכאות הלקוח להחזרה/ החלפה/ביטול עסקה לפי התנאים אשר מפורטים לעיל, ביטול העסקה מחויב בדמי טיפול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 ₪ בשיטת הנמוך מבינהם בתוספת 2.6% עמלת כרטיס אשראי ( במידה ושולם באשראי ) ועלות שילוח במידה והיו כאלו

דילוג לתוכן